+ Tips i samband med projektarbeten

Många är nu i full gång att hitta material och idéer till projektarbeten. Här kommer några tips - lärarna och vi på biblioteket kan komma med ännu fler tips om ni bara frågar! ;)

+ Uppsatser.se är en otrolig guldgruva för att få tag på akademiska högskole- och universitetsuppsatser som är godkända i en process där både opponenter och examinatorer finns med. Ett bra komplement till böcker och databaser och de kan dessutom ge uppslag till vad ni skall skriva om.

Sondera - Kungliga Bibliotekets nya söktjänst Sondera ger möjligheten att söka efter information i tre olika nationella databaser (arkiv, böcker och multimedia). Sondera är ett bra startställe när du söker källor till ditt projektarbete.

Mediearkivet har ni tillgång till om ni surfar från skolans nätverk, med utgångspunkt från bibliotekets sida. Där finns alla tidningsartiklar i de flesta svenska dagstidningar och några andra tidningar dessutom, allt från världsnyheter eller lokala nyheter till debattartiklar. Ett tips är att kika in Svenska Dagbladets eller Dagens Nyheters debattartiklar - där finns ofta officiella uttalanden från politiker, lobbyister eller andra beslutsfattare.

Tidigare gjorda projektarbeten kan ni hitta i vår katalog om ni söker på "Projektarbeten". Sedan har vi projektarbetena i digital form eller i pappersform i biblioteket så att ni kan titta på vad som skrivits om tidigare (endast tillgängligt från 2007 och framåt, de tidigare finns bara som sammanfattningar). När ni söker i bibliotekskatalogen kommer det på de digitala projektarbetena stå att det inte finns något exemplar - detta stämmer självfallet inte, utan det betyder bara att det är en digital resurs. De digitala projektarbetena finns sedan att läsa i bibliotekets rum på Fronter (klicka på arkiv).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar