Böcker om... Arbetsmiljö generellt och arbetsmiljö i skolan

Om skolans psykosociala arbetsmiljö : Hur vi skapar ett bra klimat -
En metod i fyra steg (2006)
av Per Binbach
Samhällsvetenskaper/Eaa

Arbetsmiljölagen (2002)
av Bo Ericson & Kerstin Gustafsson
Samhällsvetenskaper/Oha
Arbetsmiljö för alla (2001)
av Tommy Iseskog
Samhällsvetenskaper/Oha
Mobbningsboken: Så bryter du mobbningsspiralen (1998)
av Eva Berlin & Jan Enqvist
Samhällsvetenskaper/Oa
Arbetsmiljörätt och rehabilitering (2009)
av Mats Günzel
Stadsbiblioteket/Oha
Sjukt billigt: Vem betalar priset för ditt extrapris?
av Jörgen Huitfeldt, Thella Johnson & Ola Wong
Samhällsvetenskaper/Oha
Krishantering (2004)
av Kjell R. Nilzon
Stadsbiblioteket/Dok

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar