Nytt från SBU

Två nya omfattande rapporter från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har kommit till biblioteket. Rapporterna står på V på SBU-hyllan (det är de gula tjocka böckerna).

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn (SBU-rapport 202)
I Sverige används ett hundratal olika program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn. Studier från andra länder tyder på att några kan ha effekt, men det saknas forskning om hur de svenska insatserna fungerar. Rapporten som utvärderar de större programmen tar upp detta problem.

Behandling av sömnbesvär hos vuxna (SBU-rapport 199)
Sömnbesvär drabbar allt fler och SBUs kunskapsöversikt visar att kognitiv beteendeterapi och annan beteendeterapi leder till att patienten somnar snabbare och är vaken kortare tid under natten. Samtidigt måste, enligt kunskapsöversikten, fler terapeuter utbildas om samhället vill satsa mer på sådana psykologiska behandlingsmetoder. Kanske ett framtidsyrke, om det nu är ett så skriande behov?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar