Dagens tema: Naturvetenskap

Ur dagens skörd av nya böcker hittar vi några böcker med naturvetenskaplig karaktär:
  • Planeten havet med text av Stefan Edman och med underbara bilder av Philip Plisson som visar på havets rikedom och sårbarhet. [>Ub Planeten]
  • Sveriges nationalparker av Claes Grundsten visar bilder på och berättar om Sveriges alla nationalparker, från kust via skogar och odlingslandskap till fjällområden. [>Uh Grundsten]
  • Däggdjur i Sverige av Anders Bjärvall & Staffan Ullström är utgiven i Bonnier Faktas nyckelserie - helt nytt uppslagsverk om alla våra vilda arter. [>Ugf Bjärvall]
  • Den nya nordiska floran av Bo Mossberg & Lennart Stenberg tillhör även den Bonnier Faktas omtalade och uppskattade nyckelserie. Över 3250 växter presenteras i överskådlig systematisk ordning, släkte för släkte, familj för familj. [>Uf Moss]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar