Globalarkivet - en gratis databas om världen

Hur förhåller det sig egentligen i världens olika länder? Globalarkivet kanske kan hjälpa dig att hitta svaren. De tidningar och organisationer som deltar i satsningen, där en mängd tidskriftsmaterial finns att läsa i fulltext, är till stor del vänsterorienterade på den politiska skalan, men där finns också miljörörelser och fredsrörelser, för att nämna några. Globalarkivet är ett arkiv för rättvis utveckling - och det är helt gratis!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar