Information om kötthantering

Intresse- och branschorganisationen Svenskt kött erbjuder flera informationsfilmer på sin webbplats om dagens kötthantering. I deras filmrum finns tre filmer (undervisningsfilm med Tina Nordström samt filmerna Styckning och Mervärden). Filmerna är på 10-16 minuter. Vi har tidigare haft filmen Mervärden i biblioteket, men då den är på VHS lånas den inte ut längre och vi kommer därför att gallra bort den - vad bra då att det finns material utlagt på webben.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar