Lär dig mer om pedagogiska begrepp

Högskolan i Kristianstad har en kurs där deltagarna i kursen får skriva om olika pedagoger och pedagogiska begrepp i en egen wiki. En del av detta material har sedermera överförts till Wikipedia (då det är skrivet med samma licens och därför är okej), men grundmaterialet är helt okej läsning och till största delen verifierad och godkänd av högskolläraregruppen. En bra grund för att exempelvis lära sig mer om behaviorism, utbildningssociologen Basil Bernstein (som redan på 1950-talet forskade på språkskillnader mellan akademiker och arbetare) eller något pedagogiskt begrepp.

Läs mer på ita-uppslagsbok.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar