Alla har rätt till ett skolbibliotek

Livet är ett tomt blad som skall fyllas
- med kunskap.
Bild hämtad med tillstånd från
flickr.com.
I dagens BT uppmärksammas att många friskolor idag inte uppfyller den nya skollagen, där ett skolbibliotek garanteras till alla elever i gymnasiet (i alla lägre årskurser med, men det är inte min fokus i nuläget). Har friskolorna påbörjat ett arbete med ett skolbibliotek är det enligt artikeln i en mycket lägre omfattning mot det som vi har här på Tingsholmsgymnasiet. Jag hoppas själv att de nior som nu väljer skola reflekterar över detta - med ett stort bibliotek där det finns kunnig personal och ett gott urval av böcker ökar också chanserna till att de tre åren på gymnasiet blir som mest värdefulla.

Ett skolbibliotek är en dyr satsning, särskilt vid en uppstart, men är nödvändig för den pedagogiska utvecklingen, det är ett av de viktigaste redskapen för elever i gymnasieskolan och bör vara ett pedagogiskt centrum på varje skola. Sara Ahlryd (2009) skriver i en magisteruppsats: "Ett välfungerande skolbibliotek innebär ett anpassat mediebestånd, tillgång till tekniska hjälpmedel samt handledning för både elever och personal". 

Lästips
Ahlryd, Sara (2009). Fristående gymnasieskolor och skolbibliotek : En kvalitativ studie av fristående gymnasieskolors inställning till skolbiblioteksservice och undervisning i informationssökning. Borås: Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap. Tillgänglig via webben: http://bada.hb.se/bitstream/2320/5155/1/09-40.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar