Databas i fokus: Byggdok Kunskapsbank: Fastighet Bygg Miljö 1966-2006

Kunskapsbank i byggfrågor 1966-2006 Byggdok Kunskapsbank: Fastighet Bygg Miljö 1966-2006 är en databas som vi hade här på skolan i början av 2000-talet, en perfekt kunskapsbank till allt som har med byggrelaterade frågor. Tyvärr är denna nedlagd sedan 2006, men i somras uppstod den på nytt i och med att Lunds universitet presenterar materialet i en ny databas, där ni kan hitta en kvarts miljon (sic!) sammanfattningar till både svenska, nordiska och ett urval internationella tidskriftsartiklar, böcker, forskningsrapporter inkl. examensarbeten, branschföreskrifter, lagar och regler etc. Den uppdateras inte längre och de flesta länkarna till grunddokumenten är brutna, men med hjälp av det som står i databasen får ni enkelt veta var grunddokumentet fanns och ni kan med hjälp av Mediearkivet och andra källor sedan läsa mer. Fråga oss gärna på biblioteket om hur ni kan gå vidare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar