Databas i fokus: EBSCO Masterfile (sök i internationella tidskrifter)

I databasen EBSCO Masterfile kan du hitta 1000 olika internationella tidskrifter (Rolling Stone och mycket annat!). Översikten här nedan är gjord av Bibliotek Sydost och avser en närbesläktad EBSCO-databas som även innehåller annat material.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar