Hur du skapar diagram efter en enkät (+)

Flera har frågat mig om tips på hur man bearbetar enkäter och detta har varit en svår nöt att knäcka. Det finns ju flera program ute på webben, men de som är bra kostar ofta. Då är det isåfall bättre att använda er av Microsoft Excel som de flesta har på sin dator eller av Google Docs (som är helt gratis).

Eller så använder ni er av Enkätprogrammet som finns på de tunna klienterna på biblioteket - Gå till H:\%CSIDL_PROGRAMS% och klicka på mappen Enkät så kommer du rätt. Där får du först lägga upp enkäten med alla frågor och svar och därefter mata in svaren som du har fått på din enkät. Exempel:
  1. Lägg in fråga 1 med ex 3 svar där då svaren blir kodade med siffrorna 1-3
  2. Lägg in fråga 2 med ex 2 svar där då svaren blir kodade med siffrorna 1-2
  3. fortsätt så här med alla frågor och svar
  4. Sedan matar du in de svar du har fått - svaren matas in med en kod som motsvaras av numren i varje fråga, ex "2 3 1 1 2 4 1 1 2".
  5. Utifrån det inmatade materialet med alla svaren ordnade som koder kan du nu ta fram olika former av diagram och grafiska framställningar som visar ditt resultat på ett bättre sätt.
Jag har ställt frågan till IT-enheten om programmet är möjligt att använda även från bärbara datorer.

Det finns fördelar med Excel- och Google docs-varianterna, på det senare i det att man kan skapa en helt webbaserad enkät, vilket bör vara ett bra alternativ i vissa sammanhang.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar