Projektarbeten klara?

Är ni i årskurs 3 klara med era projektarbeten? Isåfall kan det troligtvis vara så att era arbeten redan finns publicerade på Fronter och är sökbara i bibliotekets system för alla kommuninvånare (för att faktiskt se dem krävs dock fortfarande en Fronterinloggning).

Bibliotekets system


  • Webbkatalogen à sök med sökordet Projektarbeten, alternativt Projektarbeten 2011. Om du till detta lägger ditt namn, handledarens namn eller klassens namn, huittar du rätt. Du kan också självklart på samma sätt hitta kompisars färdiga projektarbeten eller projektarbeten som tillhört en specifik handledare.

  • Utifrån detta resultat kan du sedan gå till Fronter och hitta projektarbetet.
Fronter


  • PA1201 à Tidigare projektarbeten

  • Biblioteket à Arkiv à Projektarbeten
Hittar du inte ditt projektarbete - kolla då med din handlare om h*n har lämnat det digitala projektarbetet till biblioteket. I skrivande stund har alla inlämnade material lagts in, men snart nog lär det blir alldeles för många för att hina lägga in allt. I sommar bör dock allt finnas upplagt och inlagt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar