Att använda Internet är att utöva din mänskliga rättighet


I början av sommaren höll FNs råd för mänskliga rättigheter sin sjuttonde session. Ett av dokumenten som fastställdes då var att vi som människor har en absolut rätt att ha tillgång till Internet. Det räknas alltså som en mänsklig rättighet, precis som rätten att föra fram sina åsikter eller att ha friskt vatten. Egentligen är det kanske lite "over-kill" att skriva ett 22 sidor långt dokument, för egentligen är ju Internet inget annat än ett verktyg för människorna att föra fram sina åsikter och därmed inget rättighetsbärande i sig. Men orsaken till att dokumentet skrevs är tydligt - de makter som försöker att hindra människorna att använda Facebook & Twitter (eller liknande) för att samordna demonstrationer skall tas i örat. 


Rapporten ger ändå en större tyngd åt det faktum att vi som människor har rätt till att söka och sprida information, oavsett vilket medium som vi använder. Jag citerar från artikel 19 i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948: "Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser". 


Ni är därför varmt välkomna till vårt bibliotek för att söka och ta emot information - utöva er mänskliga rättighet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar