Vad är ett skolbibliotek?

I den nya skollagen står det bl.a. att varje skola i hela landet måste ha ett skolbibliotek. Det här är självklart glädjande för oss inom biblioteksvärlden, för det visar att riksdagen insett vad vi redan vet att biblioteken är en nödvändig och självklar del av skolan. 

Men vad är ett skolbibliotek egentligen? Lagen specificerar inget av detta och vi kan konstatera att 35% av Sveriges skolor inte har ett bemannat bibliotek och att ytterligare 35% bara är bemannat 10 timmar eller mindre per vecka. Många av de nyare och ofta mindre skolorna resonerar kring hur lite man måste ha ett boksamling för att det skall kallas bibliotek och detta är skrämmande. Då är vi tacksamma för att vår skola fortfarande satsar på biblioteket, inte minst för att eleverna har så stor nytta av bibliotekets alla resurser. 

Jag menar att ett skolbibliotek är en resurs som är bemannat med kunnig personal och som erbjuder eleverna att stärka sig inför det kommande arbetslivet genom flertalet olika resurser och läsningsfrämjande åtgärder. Tingsholmsgymnasiets bibliotek vill fortsätta att vara kärnan i skolans informationsflöde och vi vill på så sätt verka för att eleverna på vår skola når oanade höjder i sina studier och sina liv.

Läs mer om detta i en aktuell debattartikel i Svenska Dagbladet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar