Dagens film: Between 2 fires

Dagens film är ett drama om dagens flyktingsmuggling och Sveriges mottagande av flyktingarna, samtidigt som den framför allt fokuserar på en enskild familjs öde. Den har fått lysande recensioner i nästan samtliga medier och kan säkerligen vara ett bra diskussionsunderlag i klasserna på skolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar