Från åsikt till kunskap

"I have opinions of my own, strong opinions, but I don't always agree with them."
George W. Bush

Vill du få möjlighet att skapa och omforma din egen verklighet? Vill du få stöd i dina studier och vända okunskap till kunskap? Välkommen till biblioteket. 

OBS! Vi vill gärna ha tips på vad nästa tävling skall innehålla, en tävling med biobiljetter och bokpresentkort som priser. Den elev här på Tingsholm som kommer med förslag på tävling och vars tävling vi använder, vinner garanterat minst en biobiljett och ett bokpresentkort!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar