Gymnasiebibliotek gör skillnad!

Vad har biblioteket för roll i det pedagogiska arbetet? Förutom att vi har en bra lokal för studier är det min övertygelse att elever som utnyttjar skolans samtliga resurser, och då särskilt gymnasiebiblioteket, på bästa sätt också förbereder sig på bästa sätt inför ett liv där källkritik och effektiv informationssökning blir en allt viktigare del av vardagen.

Vad har jag då för grund för detta påstående? Jo:
 • bibliotekets pedagogiska roll dokumenterat visar på att ett aktivt bibliotek ökar elevernas prestationer betygsmässigt - http://korta.nu/k86ws (sidan 5)
  Ex: I Texas, USA, nådde tio procent fler elever läsmål om de hade tillgång till skolbibliotek än om de inte hade det.
  Ex 2: I Florida, USA, får elever med bemannade skolbibliotek nio procent bättre resultat i skolan än de som inte har det.
  Ex 3: Skolverket menar att det finns ett samband mellan läsförmåga och tillgång till skolbibliotek.
 • Biblioteket deltar i i skolans kvalitetsarbete (Skollagen 4 kap)
 • Biblioteket skall finnas som en resurs för eleverna (Skollagen 2 kap)
 • Eleverna behöver lära sig informationssökning/källkritik (Lgr11) (bibliotekspersonalen är bättre rustade och dessutom utbildade för detta)
 • Skolverket ser biblioteket som en pedagogisk funktion på skolan - http://korta.nu/au5ef
Gymnasiebibliotek gör skillnad och är en viktig del av det pedagogiska arbetet. Pröva oss gärna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar