I like open libraries

"I like open libraries" - det måste de ha menat, våra härliga elever som placerat om Nationalencyklopedins böcker så att ordet inte längre bokstaverades Nationalencyklopedin. Tyvärr fanns det inte tillräckligt med bokstäver, men vi förstår er känsla - vi gillar också öppna bibliotek!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar