Skolinspektionen skärper kraven på skolbiblioteken

Jag fick en rapport från Sunnerbogymnasiets bibliotek som befann sig på Bokmässan igår. Där var det ett seminarium med Bertil Östberg, statssekreterare på Utbildningsdepartementet, och han tog bland annat upp följande:
  • Var tredje kommunal skola saknar idag skolbibliotek. Alltså, nu pratar vi inte om friskolorna, jag gissar att det ser något sämre ut där, utan om de kommunala skolorna på samtliga nivåer. 
  • Skolinspektionen har enligt Östberg tolkat den nya skollagen, som säger att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek, som att biblioteket skall finnas i skolans lokaler eller i direkt anslutning till dessa. Det är således med denna utgångspunkt de kommer att utföra sina skolinspektioner framöver, det kommer inte att räcka med att ha ett litet bokrum eller tycka att skolan har nära till ett folkbibliotek. 

Jag hoppas på ytterligare förtydliganden från Skolinspektionens sida:
  • Kommer det att krävas utbildad personal i biblioteket? Som jag skrivit tidigare visar forskning på att gymnasiebibliotek såsom vårt där det finns bemanning av biblioteks- och informationskunnig personal leder till bättre resultat för eleverna. 
  • Kommer det vara möjligt för en skola att köpa in tjänsterna från ett närliggande folkbibliotek och därmed kunna betrakta det som skolans område också det? Jag ser en möjlighet med detta, både för att stärka folkbibliotekens roll och att tillgängliggöra folkbibliotekets stora resurser även för mindre skolor. 

Gillar skarpt att även Skolinspektionen börjar landa i vikten av att stärka biblioteket i den nya skolans entreprenörsanda!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar