Udda bibliotekslösningar i Växjö

I Växjö läggs nu sju filialbibliotek ner, men istället skall bibliotekarierna åka runt med efterfrågade böcker i en bil och möta medborgarna på plats. Det skall inte vara en "gammal bokbuss", som kulturnämnden uttrycker det, utan en vanlig bil. Det skall också finnas böcker och tidningar att låna på offentliga platser såsom bensinmackar eller affären, etc.

Det finns många saker att säga om en sådan utveckling (eller avveckling om man så vill):

  • Usch...
  • Växjö kommun är stor - skall bibliotekets personal åka runt i en liten bil med ett par boklådor i bagaget och hoppas att någon möter upp? Vad händer med alla andra önskemål? Bokbuss känns mer stabilt (men som engångskostnad väldigt dyrt) och det är enklare för alla parter om det kommer en bokbuss till orten. På många ställen i Sverige har ersättningen med en bokbuss ofta lett till bättre service och mer öppettider på småorterna. 
  • Om lanthandeln tar emot böckerna, vad händer med boksekretessen (som låntagare har du rätt att ingen utanför biblioteket skall veta vilka böcker du lånar)?
  • Nu har Växjö kommun utvecklat mobila tjänster (databaser och liknande) så de ser nog den här nedläggningen av ofta riktigt stora filialbibliotek som en självklar fortsättning. Små filialer som är lite använda förstår jag att det blir svårt att ha kvar, men de större filialerna kommer att saknas på de berörda orterna. 
  • Den som lever får se hur det blir...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar