Motion i riksdagen om bemannade skolbibliotek

Omvärldsanalytikern Peter Alsbjer har förmedlat nyheten om att det nu lagts en motion  i riksdagen om att skolbibliotek bör vara bemannade. Motionen har lagts av en miljöpartist, tillhörigt ett av de mindre partierna i riksdagen, men inom bibliotekssfären hoppas vi självfallet på att den går genom.

”Skolbiblioteken är mycket viktiga i arbetet för att öka läsintresset och tillfredsställa elevernas behov av böcker och information under utbildningen. I de nya riktlinjerna från skolinspektionen om skolbibliotek står det att ett skolbibliotek ska vara anpassat till elevernas behov och till funktionshindrades, invandrares och andra minoriteters särskilda behov. Detta är knappast möjligt utan att biblioteket är bemannat. Ett rum med bokhyllor fyllda av böcker räcker inte. Medan intresserade och vana läsare uppsöker bibliotek och läser böcker på egen hand, undviker elever med lässvårigheter ofta biblioteken. Därför krävs det pedagogiskt kunnig bibliotekspersonal som fångar upp elever med lågt läsintresse. Att den nya skollagen slår fast att varje elev ska ha tillgång till ett skolbibliotek är ett viktigt första steg.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar