BiblioteCarin tipsar: Men fatta då!


Din roll som förälder förändras radikalt: från att vara den vuxna uppfostrande personen i barnets liv behöver tonåringen nu en coach och sparringpartner. 

I bokens första del beskrivs tonåringen och de olika utvecklingsfaserna. Del två består av brev med nödrop från föräldrar, som alla tonårsföräldrar kan känna igen sig i, och Juuls svar med råd för hur man hanterar problem med skola, alkohol, eget ansvar, spänningar i familjen med mera, och del tre speglar terapeutiska samtal och uppföljningssamtal mellan Juul och familjemedlemmarna.

Mycket bra handbok med många bra tips och råd för alla som har tonåringar i sin närhet.

Men fatta då! : tonåringar i familjen av Jesper Juul hittar du på Samhällsvetenskaperna > Eh.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar