Vad har IKT med lärande att göra?

I en rykande färsk artikel i tidskriften Education inquiry redovisas resultaten av en svensk forskning kring IKT (informations- och kommunikationsteknologi) i skolan. Det visar sig att pedagogens positiva attityd till att rent generellt använda IT-hjälpmedel i skolan inte har någon påverkan alls på resultatet. Det som är viktigast i sammanhanget är istället att pedagogen har en specifik positiv attityd till att koppla samman IKT med pedagogiska möjligheter. Först då skapas en positiv förändring i klassrummet.

Det här kommer inte som en överraskning för oss som följt ämnet under några år, det enda som är överraskande är att denna studie så tydligt har klargjort förutsättningarna: IKT måste kopplas ihop med pedagogik. En dator till varje elev är ett jättebra steg, men datorn är bara hårdvara. Det är upp till pedagogisk personal på skolan (lärare, bibliotekarier, specialpedagoger, etc) att sedan fylla det med ett pedagogiskt innehåll.

Läs hela artikeln här. Och för er som gillar källförteckningar så har vi en här:
Player-Koro, Catarina (2012). Factors influencing teacher's use of ICT in education. Ur: Education inquiry, volume 3, no. 1, March 2012. Umeå school of education.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar