Lektion.se [Onsdagspedagogen]


Lektion.se är en kollaborativ tjänst där i första hand lärare har delat med sig av material som man kan använda i lektioner. Det är allt från en hemtentamen utifrån Marie Antoinette till en powerpointlektion om fotosyntesen. För att kunna ladda ner material måste man vara medlem, men detta kostar ingenting utan är bara till för att hindra sökmotorer från att indexera materialet.

Användande av tjänsten
Efter att ha blivit gratis medlem klickar du på fliken Gymnasiet - här finner du nu material sorterat efter i första hand gymnasieämne och i andra hand mer övergripande ämnen såsom Projektarbete, Studievägledning, Särvux, IM, etc. Man kan också lista material utifrån programspecifika ämnen. För varje material hittar ni en kortare förklaring till innehållet och längst upp till höger finns möjligheten att ladda ner materialet till din dator.

Materialet är oftast märkt i nederkanten med lektion.se, men du får bearbeta materialet så att det blir ditt eget (utifrån licensvillkoren). Det är fritt att använda materialet så länge som man uppfyller licensvillkoren i Creative Commons - du måste ange upphovsmannen, du får inte använda verket kommersiellt och du får ändra, bearbeta eller bygga vidare på verket så länge som du själv använder samma licens för det nya verket.

Onsdagspedagogen är en presentation av resurser för pedagogisk personal på Tingsholmsgymnasiet som presenteras på onsdagsmorgnar via Tingsholmsbibliotekariens blogg. Resurserna kan vara av enklare såväl som svårare art, syftandes till att stödja undervisningen i skolans fortlöpande en till en-satsning. Biblioteket står i lärandets tjänst - fråga oss gärna så kommer vi och pratar mer om någon resurs. Ordet pedagog kommer av latinets paedago´gus som betyder "barnens ledare" (Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-23). Det har sedermera kommit att beteckna de som arbetar med lärande i skolan. 


Snart på Onsdagspedagogen: Berätta din gatas eller bys historia!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar