Naturvetenskapliga simuleringar [Onsdagspedagogen]


Öppna lärresurser handlar ofta om att berika undervisningen med film, bild och ljud som förstärker upplevelsen och som dessutom stärker möjligheten till lärande. Inom naturvetenskapen är experimenterande någonting självklart och det finns här en resurs på University of Colorado som är ovärderlig i det att resursen visar simuleringar på olika experiment. Simuleringarna finns inom naturvetenskap (physics), biology, kemi, geovetenskap (earth science) och matematik. 

Användande av tjänsten
Du letar fram simuleringar på två olika sätt, antingen via ämne (physics, biology, etc) eller via skolnivå (grade level) - på det sistnämnda väljer du high school vilket ungefär motsvarar vår gymnasieskola. Materialet kan användas i naturvetenskap, matematik, biologi och kemi, men självklart även i andra ämnen där dessa ämnen berörs.

Förslag:
  1. John Travoltage - Simulerar elektriska stötar. Klicka på knappen "Run now" och rör gubbens ben fram och tillbaka på mattan så att elektroner (de blå bollarna) slits loss från mattan. Elektronerna fördelas på gubben (de sprider sig därför att de alla har negativ laddning och därför repellerar varandra), och gubben blir negativt laddad. När gubben sedan tar i handtaget sker en urladdning.
  2. Bygg en atom - Med hjälp av enkla medel kan man bygga atomer och på så sätt få en större förståelse för hur livets byggstenar hör ihop. 
  3. Svenskspråkiga simuleringar - Många simuleringar inom olika ämnen finns översatta till svenska. Ni hittar dem samlade på ett och samma ställe.
Tack till Ulrika Hilldén för tipset!


Onsdagspedagogen är en presentation av resurser för pedagogisk personal på Tingsholmsgymnasiet som presenteras på onsdagsmorgnar via Tingsholmsbibliotekariens blogg. Resurserna kan vara av enklare såväl som svårare art, syftandes till att stödja undervisningen i skolans fortlöpande en till en-satsning. Biblioteket står i lärandets tjänst - fråga oss gärna så kommer vi och pratar mer om någon resurs. Ordet pedagog kommer av latinets paedago´gus som betyder "barnens ledare" (Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-23). Det har sedermera kommit att beteckna de som arbetar med lärande i skolan. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar