Projektarbeten trillar in!

Det är så härligt att se alla nöjda ansikten på de elever som börjar bli klara med sina projektarbeten. Eftersom alla projektarbeten också skall in till biblioteket för att vi skall arkivera det i Fronter och göra det sökbart i bibliotekskatalogen vill jag påminna om vad som behövs göras och vad som händer med materialet.

Vad skall ske innan biblioteket får projektarbetet?
  1. Det skall vara skickat genom Urkund och vara godkänt av handledaren.
  2. Bilagorna skall finnas med i slutet av projektarbetet, i kapitel 6 - inte som en separat fil. Eventuella separata filer kommer inte att sparas. Har du en fil som inte går att lägga in i Word? Sök på nätet på "Convert pdf to jpeg online" (om det är en pdf-fil) så kan du konvertera till bilder som du sedan lägger in. 
  3. Med bilagor menas inte produkter som skapats under projektarbetstiden (klassböcker, årsböcker, etc) - där skall istället en kopia av den färdiga produkten lämnas in fysiskt till biblioteket. 
  4. Eleven och handledaren ansvarar för att få in materialet till biblioteket på peter.ryden@ulricehamn.se
Vad gör biblioteket med materialet?
  1. När du (innan skolavslutningen) fått e-post om att arbetet har mottagits så kan du hitta det på Biblioteket@Fronter och du kan också söka fram det i vår katalog (ange "Projektarbeten" som sökord kombinerat med ämne, författare eller handledare). 
  2. Projektarbeten är därefter ett stöd för kommande elever när de skall skriva sina projektarbeten. 
  3. Betyg kommer i dagsläget inte att skrivas på projektarbetena och även om de är sökbara via Internet så kan de inte läsas via Internet såvida man inte har en inloggning i skolans Fronter. 
7 projektarbeten har i skrivande stund trillat in på bibliotekets e-post, har du skickat in ditt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar