IKT och specialpedagogik [Onsdagspedagogen]


För specialpedagogerna och andra intresserade av specialpedagogik vill jag idag tipsa om en länksamling till aktuellt material kring specialpedagogik och IKT (datorteknik). Platsen är på en undersida till Scoop.it och de som står bakom sidan är Täby skoldatatek och även om de främst riktar sig till grund- och särskolan finns här en mängd material för alla nivåer.

Användande av tjänsten
Då Scoop.it är en webbplats där privatpersoner eller professionella sammanställer material kring vissa utvalda ämnen finns det självklart risken att det blir ett subjektivt urval. I detta fall har skaparen bakom sammanställningen lyckats med att få in aktuella länkar till såväl verktyg som till blogginlägg och tidningsartiklar. Det här är en tjänst där man i första hand som specialpedagog har nytta av den.


Onsdagspedagogen är en presentation av resurser för pedagogisk personal på Tingsholmsgymnasiet som presenteras på onsdagsmorgnar via Tingsholmsbibliotekariens blogg. Resurserna kan vara av enklare såväl som svårare art, syftandes till att stödja undervisningen i skolans fortlöpande en till en-satsning. Biblioteket står i lärandets tjänst - fråga oss gärna så kommer vi och pratar mer om någon resurs. Ordet pedagog kommer av latinets paedago´gus som betyder "barnens ledare" (Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-23). Det har sedermera kommit att beteckna de som arbetar med lärande i skolan. 


Snart på Onsdagspedagogen: Matematik- & statistikkällor!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar