Svenska som andraspråk [Onsdagspedagogen]


För er som undervisar i svenska som andraspråk och delvis även svenska för invandrare har jag hittat en underbar sida med en mängd olika textkällor som material. Platsen är på en undersida till Scoop.it och hon som står bakom sidan är en lärare som jobbar med nyanlända elever i årskurs 1-6 i Sigtuna. Materialet är dock ofta användbart på alla nivåer.

Användande av tjänsten
Då Scoop.it är en webbplats där privatpersoner eller professionella sammanställer material kring vissa utvalda ämnen finns det självklart risken att det blir ett subjektivt urval. I detta fall har skaparen bakom sammanställningen lyckats med att få in relevant information, ofta med egna kommentarer kring urvalet. Det här är en tjänst där man som lärare har nytta av den i första hand, enstaka länkar kan vara till hjälp för eleverna, men det är läraren som står i fokus.


Onsdagspedagogen är en presentation av resurser för pedagogisk personal på Tingsholmsgymnasiet som presenteras på onsdagsmorgnar via Tingsholmsbibliotekariens blogg. Resurserna kan vara av enklare såväl som svårare art, syftandes till att stödja undervisningen i skolans fortlöpande en till en-satsning. Biblioteket står i lärandets tjänst - fråga oss gärna så kommer vi och pratar mer om någon resurs. Ordet pedagog kommer av latinets paedago´gus som betyder "barnens ledare" (Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-23). Det har sedermera kommit att beteckna de som arbetar med lärande i skolan. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar