Det upp- och nervända klassrummet [Onsdagspedagogen]

Det upp- och nervända klassrummet, eller "Flipped classroom", är något som diskuteras flitigt på twitter och övriga webben i pedagogiska kretsar. Det handlar om ett antal lärare som tröttnat på att de första 50 minuterna av en lektion skall gå till att förklara ett ämne i enlighet med "katedermodellen" och sedan inte hina med att faktiskt vara med i elevernas lärandeprocess. Istället gör de som gymnasieläraren Daniel Barker (läs mer i Skolverkets intervju med honom) och filmar sig själva när de på mycket kortare tid förklarar det som behöver gås genom innan lektionen och eleven har i "läxa" att se på denna film innan lektionen. Daniel Barker konstaterar att det till en början har tagit en hel del extra tid men att han nu börjar närma sig slutet på filminsamlandet och därmed kommer att ha mer tid över fortsättningsvis.

En intressant sak är att Daniel Barker upplever att eleverna mer. Den 50 minuter långa genomgång han tidigare har haft på lektionen (med alla utvikningar som gjorde det svårt för en del elever att koncentrera sig) nu har ersatts med en 14 minuter lång film.

Daniel Barker berättar vidare att han redan idag även använder sig av andras material på youtube till vissa moment. Han visar sig heller inte i bild på sina filmer, utan det är bara hans händer och ett anteckningsblock som syns vid sidan av ljudet från hans röst.

Läs mer på Skolverkets sida.

Onsdagspedagogen är en presentation av resurser för pedagogisk personal på Tingsholmsgymnasiet som presenteras på onsdagsmorgnar via Tingsholmsbibliotekariens blogg. Resurserna kan vara av enklare såväl som svårare art, syftandes till att stödja undervisningen i skolans fortlöpande en till en-satsning. Biblioteket står i lärandets tjänst - fråga oss gärna så kommer vi och pratar mer om någon resurs. Ordet pedagog kommer av latinets paedago´gus som betyder "barnens ledare" (Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-23). Det har sedermera kommit att beteckna de som arbetar med lärande i skolan. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar