Skolbiblioteket om fem år [Onsdagspedagogen]


Skolbiblioteket är en verksamhet på skolan som hela tiden står i förändring, nu mer än någonsin tidigare. Detta bekräftas i en rapport som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har beställt, enligt Krister Widell - en av författarna bakom rapporten. Orsakerna till förändringarna är i huvudsak tre stycken:

  1. Det finns nu inskrivet i skollagen att alla skolor måste tillhandahålla ett kvalitativt skolbibliotek.
  2. Digitaliseringen ställer större krav på att digitala lärresurser skall finnas tillgängliga (kolla tidigare inlägg i denna serie Skolpedagogen så får ni flera tips).
  3. Digitaliseringen ställer högre krav på elevernas förmåga att söka information, vilket är en av bibliotekets kärnfrågor.

Krister Widell och hans kollegor konstaterar bl.a. följande:

  • Biblioteket blir mer digitalt, både vad gäller socialt samarbete (sociala medier, Fronter, etc) och tillgång till digitala lärresurser (databaser, Onsdagspedagogen, etc).
  • Biblioteket behöver ansvara för att strukturera och tillhandahålla allt mer beständigt material på skolan (böcker, filmer, e-material, digitala uppslagsverk, databaser, etc) som är avsett för lärandet. Skolorna bör därför vara anslutna till skolfederation.se som för statens räkning har som mål att erbjuda alla förlags e-böcker via en och samma portal (det här har jag längtat efter - tänk er att eleven kan nå alla sina e-läromedel via en inloggning!). 
  • Biblioteket är skolans nervcentrum för information.
  • Biblioteket samarbetar med andra funktioner: Widell menar att det i skolbibliotekets professionella team också bör finnas pedagog, specialpedagog, IT-utvecklare och skolledning. 
Spännande tankar och något som jag också tror är en nödvändig förändring för att skolan skall hänga med. Vi har redan tagit flera viktiga steg, hänger ni med? Onsdagspedagogen är en presentation av resurser för pedagogisk personal på Tingsholmsgymnasiet som presenteras på onsdagsmorgnar via Tingsholmsbibliotekariens blogg. Resurserna kan vara av enklare såväl som svårare art, syftandes till att stödja undervisningen i skolans fortlöpande en till en-satsning. Biblioteket står i lärandets tjänst - fråga oss gärna så kommer vi och pratar mer om någon resurs. Ordet pedagog kommer av latinets paedago´gus som betyder "barnens ledare" (Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-23). Det har sedermera kommit att beteckna de som arbetar med lärande i skolan. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar