Öppna universitetskurser i Sverige [Onsdagspedagogen]

Vi har tidigare sett att en del högskole- och universitetsföreläsningar, i första hand, har lagts ut på webben så att man skall kunna se dem hemifrån eller från en annan plats. I den engelskspråkiga delen av världen har detta varit en självklarhet länge, precis som att fler och fler större universitet (med amerikanska MIT i spetsen) lägger ut hela universitetskurser fritt tillgängligt via webben. Nu börjar äntligen detta sistnämnda komma till Sverige. 

Stockholms universitet är nu först ut av de svenska universiteten att lägga ut ett fåtal hela kurser utan några krav på att vare sig registrera sig via studera.nu eller att man måste ha gått färdigt gymnasiet. Kurserna är alla inom data- och systemvetenskap (vilket är precis samma ordning som i övriga världen - först IT-relaterade kurser och sedan resten). Du hittar kurserna på open.dsv.su.se och en av de mer intressanta (enligt undertecknad) är väl den om Digitalt utanförskap och digital inkludering

Användande av tjänsten
Allt om hur du kommer igång med att skapa ett användarkonto hittar du på deras webbplats. Sök fram din kurs i det enkla sökverktyget och du är sedan igång. Böcker kan vi fjärrlåna från de bibliotek som har dem, men mycket av materialet är webbaserat.

Onsdagspedagogen är en presentation av resurser för pedagogisk personal på Tingsholmsgymnasiet som presenteras på onsdagsmorgnar via Tingsholmsbibliotekariens blogg. Resurserna kan vara av enklare såväl som svårare art, syftandes till att stödja undervisningen i skolans fortlöpande en till en-satsning. Biblioteket står i lärandets tjänst - fråga oss gärna så kommer vi och pratar mer om någon resurs. Ordet pedagog kommer av latinets paedago´gus som betyder "barnens ledare" (Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-23). Det har sedermera kommit att beteckna de som arbetar med lärande i skolan. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar