Ett klassrum med 160.000 elever [Onsdagspedagogen]


Hur skall man som lärare hitta sätt att utveckla sin roll i en digital ålder? 

Vi har tidigare hört om hur matematiklärare på gymnasier i Malmötrakten tänker kring enkla digitala redskap i lärandesituationen och idag skall ni se hur ett par lärare vid Stanfords universitet i USA använde Internet för en onlinekurs och på så sätt nådde 160.000 personer och ökade lärandet för de elever som deltog i hela kursen. Det var enkla knep som användes: tydliga ramar, tvåminutersföreläsningar, ständiga återkopplingar och ett aktivt stöd mellan eleverna.

Lyssna på Peter Norvig när han förklarar hur det gick till och bli inspirerade av hans 6 minuter långa föreläsning! Ni hittar föreläsningen på TED.

Onsdagspedagogen är en presentation av resurser för pedagogisk personal på Tingsholmsgymnasiet som presenteras på onsdagsmorgnar via Tingsholmsbibliotekariens blogg. Resurserna kan vara av enklare såväl som svårare art, syftandes till att stödja undervisningen i skolans fortlöpande en till en-satsning. Biblioteket står i lärandets tjänst - fråga oss gärna så kommer vi och pratar mer om någon resurs. Ordet pedagog kommer av latinets paedago´gus som betyder "barnens ledare" (Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-23). Det har sedermera kommit att beteckna de som arbetar med lärande i skolan. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar