Förändra utbildningens paradigm [Onsdagspedagogen]

Idag vill jag presentera Sir Ken Robinsons utmärkta föreläsningar på webbkanalen TED. Han pratar om hur man över hela världen måste ändra på det sätt som man idag genomför utbildningar. Oavsett vad man tycker om det han säger så presenterar han det på ett mycket övertygande sätt och jag vill särskilt lyfta fram hans 11 minuter långa föreläsning Changing education paradigms som ett bra exempel på hans vilja att skapa en revolution inom lärandet.

Användande av tjänsten
TED är ett ideellt, men finansierat av företag och skattemedel, engagemang där de låter föreläsare från hela världen tala över alla möjliga ämnen. De som berör skolan och lärandet har samlats på en webbplats som kallas för TEDucation (jag vet, visst är det vitsigt...). Här kan man titta på föreläsningarna, använda dem i helskärm, använda skolans system för att visa de oftast korta föreläsningarna och sedan diskutera kring ämnet i klassrummet. Man kan ge uppgifter till eleverna som de skall lösa efter att ha tittat på detta och det bästa av allt - är det någon elev som är sjuk så finns allt ändå fritt tillgängligt via webben, de kan till och med titta på det hemma under sjukdomstiden.


Onsdagspedagogen är en presentation av resurser för pedagogisk personal på Tingsholmsgymnasiet som presenteras på onsdagsmorgnar via Tingsholmsbibliotekariens blogg. Resurserna kan vara av enklare såväl som svårare art, syftandes till att stödja undervisningen i skolans fortlöpande en till en-satsning. Biblioteket står i lärandets tjänst - fråga oss gärna så kommer vi och pratar mer om någon resurs. Ordet pedagog kommer av latinets paedago´gus som betyder "barnens ledare" (Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-23). Det har sedermera kommit att beteckna de som arbetar med lärande i skolan. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar