Stock Exchange - fria bilder [Onsdagspedagogen]


Både elever och lärare har ofta svårt att finna bilder som de har rätt att använda. Wikimedia Commons är ett bra ställe att gå till, men en annan stor webbplats är Stock Exchange som numera ägs av den välbekanta Getty Images. Det allra, allra, mesta här går att använda i skolarbeten, andra privata ändamål och även i tryck, men det är inte okej att använda dem i kommersiella sammanhang.

Användande av tjänsten
I alla arbeten som man gör i skolan, oavsett om man är lärare eller elev, kan det ibland behövas bilder som gestaltar ämnet. Här finns en bank med ungefär 400.000 bilder och det är säkert mycket som passar. Det är både privatpersoner och institutioner som lägger upp bilder, så det är självklart av varierande kaliber. Men det mesta av materialet är riktigt bra.


Onsdagspedagogen är en presentation av resurser för pedagogisk personal på Tingsholmsgymnasiet som presenteras på onsdagsmorgnar via Tingsholmsbibliotekariens blogg. Resurserna kan vara av enklare såväl som svårare art, syftandes till att stödja undervisningen i skolans fortlöpande en till en-satsning. Biblioteket står i lärandets tjänst - fråga oss gärna så kommer vi och pratar mer om någon resurs. Ordet pedagog kommer av latinets paedago´gus som betyder "barnens ledare" (Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-23). Det har sedermera kommit att beteckna de som arbetar med lärande i skolan. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar