UR har frigjort 8000 program! [Onsdagspedagogen]


Nu kan alla lära sig så mycket mer - UR.se har blivit så mycket bättre att använda! Detta oavsett om man har ett konto genom skolan, för sedan en vecka tillbaka kan du via webben titta på det mesta av URs publicerade program. Samtidigt som kulturministern öppnade upp arkiven skrev URs VD Eric Fichtelius ett tufft debattinlägg som främst riktade sig mot utbildningsministern Jan Björklund då han har högsta ansvaret för att den svenska skolan idag har en "absurd brist på datorer i klassrummen".

Användande av tjänsten
Du streamar materialet direkt från webbsidan och kan enkelt söka fram det material du vill ha utifrån exempelvis målgrupper (ex gymnasieskola) eller teman. Det finns fortfarande en del material som bara är låst, men detta material hittar du som lärare (eller med elevinloggning) via Mediapoolen.

Onsdagspedagogen är en presentation av resurser för pedagogisk personal på Tingsholmsgymnasiet som presenteras på onsdagsmorgnar via Tingsholmsbibliotekariens blogg. Resurserna kan vara av enklare såväl som svårare art, syftandes till att stödja undervisningen i skolans fortlöpande en till en-satsning. Biblioteket står i lärandets tjänst - fråga oss gärna så kommer vi och pratar mer om någon resurs. Ordet pedagog kommer av latinets paedago´gus som betyder "barnens ledare" (Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-23). Det har sedermera kommit att beteckna de som arbetar med lärande i skolan. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar