Fria läroböcker från Bookboon [Onsdagspedagogen]

Bookboon är ett danskt bokförlag som ger ut läroböcker fritt tillgängliga för alla att använda. Böckerna ges ut på många olika språk och det finns både studentlitteratur inom 32 ämnesområden, facklitteratur inom 15 ämnesområden samt reseguider från alla kontinenter.

Böckerna är skrivna av experter inom respektive ämne, experter hämtade från universitet och konsultfirmor, och det enda kruxet är att det finns ett fåtal annonser i boken (hur skall de annars ordna det här gratis för alla?). Vid nedladdning måste man uppge sin e-postadress, något som jag gjorde att jag först blev misstänksam. Man binder sig dock inte för något och de säljer inte vidare e-postadresserna.

Det är många riktigt bra böcker som man kan använda som lärare i ett visst ämne för att exempelvis förstärka befintlig kurslitteratur.

Onsdagspedagogen är en presentation av resurser för pedagogisk personal på Tingsholmsgymnasiet som presenteras på onsdagsmorgnar via Tingsholmsbibliotekariens blogg. Resurserna kan vara av enklare såväl som svårare art, syftande till att stödja undervisningen i skolans fortlöpande en till en-satsning. Biblioteket står i lärandets tjänst - fråga oss gärna så kommer vi och pratar mer om någon resurs. Ordet pedagog kommer av latinets paedago´gus som betyder "barnens ledare" (Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-23). Det har sedermera kommit att beteckna de som arbetar med lärande i skolan.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar