Krigens och konflikternas historia [Onsdagspedagogen]

Conflict history är ett perfekt redskap i ämnet historia. Det är en omfattande interaktiv karta över tidens olika konflikter och krig. Med pilarna flyttar du dig i historien och klickar på de olika bataljerna (i-tecknet) för att få mer information. Språket är självfallet på engelska, men redskapet är mycket lätt att använda.

Användande av tjänsten
Källorna i materialet är i huvudsak hämtat från Wikipedia, så självfallet måste man utöva samma källkritik som man annars gör gentemot andra Wikipediaartiklar. Använd materialet som en start, eller för att få en överblick. Studerar du en särskild tid i historien kan det vara av stor värde att se vilka andra konflikter som pågick i området eller i världen i stort. Släktforskar du, kan du få en bättre förståelse för dina släktingars vardag eller för den krigiska tid som de levde i.

Onsdagspedagogen är en presentation av resurser för pedagogisk personal på Tingsholmsgymnasiet som presenteras på onsdagsmorgnar via Tingsholmsbibliotekariens blogg. Resurserna kan vara av enklare såväl som svårare art, syftandes till att stödja undervisningen i skolans fortlöpande en till en-satsning. Biblioteket står i lärandets tjänst - fråga oss gärna så kommer vi och pratar mer om någon resurs. Ordet pedagog kommer av latinets paedago´gus som betyder "barnens ledare" (Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-23). Det har sedermera kommit att beteckna de som arbetar med lärande i skolan. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar