Upp- och nervänt klassrum i religion [Onsdagspedagogen]


Är du intresserad av så kallat upp- och nervänt klassrum (eng. flipped classroom)? I juni berättade vi om gymnasieläraren Daniel Barkers arbete med att vända på pedagogiken för att bättre möta eleverna. Det stod klart att detta användes mestadels inom matematik och fysik, samt närbesläktade ämnen. Men nu har en gymnasielärare i ämnet religionskunskap på Pauligymnasiet i Malmö gjort ett imponerande material där allt material som filmas läggs ut på Youtube - ni kan därför själva använda er av materialet! Ni hittar läraren i fråga, Björn Westerström, via twitter och kan där diskutera mer med honom. Hela materialet hittar ni här.

Onsdagspedagogen är en presentation av resurser för pedagogisk personal på Tingsholmsgymnasiet som presenteras på onsdagsmorgnar via Tingsholmsbibliotekariens blogg. Resurserna kan vara av enklare såväl som svårare art, syftandes till att stödja undervisningen i skolans fortlöpande en till en-satsning. Biblioteket står i lärandets tjänst - fråga oss gärna så kommer vi och pratar mer om någon resurs. Ordet pedagog kommer av latinets paedago´gus som betyder "barnens ledare" (Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-23). Det har sedermera kommit att beteckna de som arbetar med lärande i skolan. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar