Wolfram Alpha - matematik & statistik [Onsdagspedagogen]

Wolfram Alpha är ett av de mest användningsbara verktygen på Internet för att få korrekt (matematisk) information om ett ämne, eller för att få ett svar på ett matematiskt tal. Söker man exempelvis på Sweden Iceland så förstår systemet att du vill ha en jämförelse mellan länderna. Statistik kan då jämföras sida vid sida. Skriver du ett matematiskt tal (det skall tydligen fungera även med de svåraste algoritmerna) redovisar den inte bara svaret utan hur man räknade ut det. Jag har fått berättat för mig att till och med lärare i matematik menar att Wolfram Alpha förklarar det bättre än vad deras lärare gjorde - tack och lov är dagens lärare bättre på att förklara!

Användande av tjänsten
Det är gratis att använda, men jag rekommenderar att du skaffar ett gratiskonto för att slippa de ständiga pop up-meddelandena. Helt och hållet slipper du inte reklamen (om du inte betalar för ett konto), men irriterar lite mindre när man är inloggad... Sök på Wolfram Alpha med vilka sökord du vill, för att få fram statistiska och andra per matematik kontrollerade underlag, alternativt att du prövar att lösa matematiska frågeställningar.

Onsdagspedagogen är en presentation av resurser för pedagogisk personal på Tingsholmsgymnasiet som presenteras på onsdagsmorgnar via Tingsholmsbibliotekariens blogg. Resurserna kan vara av enklare såväl som svårare art, syftandes till att stödja undervisningen i skolans fortlöpande en till en-satsning. Biblioteket står i lärandets tjänst - fråga oss gärna så kommer vi och pratar mer om någon resurs. Ordet pedagog kommer av latinets paedago´gus som betyder "barnens ledare" (Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-23). Det har sedermera kommit att beteckna de som arbetar med lärande i skolan. 

Snart på Onsdagspedagogen: Världens sju underverk i din dator!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar