Africa for Norway

Se den ovanstående filmen och tänk efter: Om det enda du visste om Norge var det som förmedlades i den filmen, hur skulle din bild av det landet vara då?

Filmen är gjord i ett projekt där de vill väcka frågan då vår kunskap om många afrikanska länder är lika begränsad. Läs mer på AfricaforNorway.no där det dessutom finns extramaterial att använda sig av vid diskussioner i samhälls- eller geografilektionen.

Africa for Norway är inte den första kampanjen som sätter det orättvisa mediaförhållandet mellan Afrika och Europa i fokus. Vi har ju exempelvis sett den omtalade HelpSweden.org från 2008.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar