Använd IT i idrott?!? [Onsdagspedagogen]

Jag har hört många säga att om det är något ämne som det är stört omöjligt att använda IT i så är det idrottslektionen. En idrottslärare på ett Upplandsgymnasium, Daniel Johansson, slänger alla sådana fördomar på soptippen (förlåt, återvinningscentralen heter det visst) och tänker på nytt på så många plan att jag blir alldeles härligt matt.

Han använder främst digitala verktyg för att inspirera och entusiasmera. Exempelvis har han anpassat musiken till hinderbanor så att man får känslan av att vara inne i ett Super Mario-spel. Träningen är helt indivivdanpassad och eleven får poäng när de kommit upp i en viss puls. Han använder dessutom counter strike-inspirerade övningar och att utföra svåra uppdrag på 60 sekunder, i likhet med tv-programmet Minuten från SVT.

Läraren berättar: "Att använda it eller teman från tv-spel får inte vara ett självändamål, utan det är istället vägar för att nå målen". Han redogör därför för eleverna inför varje träningsmoment vilka syften som finns och vilka mål som skall uppnås. 

Det finns säkert mycket fler spännande arbetssätt inom idrotten, jag kan tänka mig att man inte behöver koppla det till tv-spelsvärlden, alla håller väl inte på med sådant, utan även till andra intressen. Om en klass jobbar med ett tema kan man säkert koppla mycket till detta i träningen. 

Skolverket har skrivit om Daniel Johanssons arbete, läs mer där! Daniel Johansson fick för övrigt pris för att vara Sveriges mest innovativa lärare i våras. 

Onsdagspedagogen är en presentation av resurser för pedagogisk personal på Tingsholmsgymnasiet som presenteras på onsdagsmorgnar via Tingsholmsbibliotekariens blogg. Resurserna kan vara av enklare såväl som svårare art, syftande till att stödja undervisningen i skolans fortlöpande en till en-satsning. Biblioteket står i lärandets tjänst - fråga oss gärna så kommer vi och pratar mer om någon resurs. Ordet pedagog kommer av latinets paedago´gus som betyder "barnens ledare" (Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-23). Det har sedermera kommit att beteckna de som arbetar med lärande i skolan.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar