Onsdagspedagogen - en presentation

Onsdagspedagogen är en presentation av resurser för pedagogisk personal på Tingsholmsgymnasiet som presenteras på onsdagsmorgnar via Tingsholmsbibliotekariens blogg. Resurserna kan vara av enklare såväl som svårare art, syftande till att stödja undervisningen i skolans fortlöpande en till en-satsning. Biblioteket står i lärandets tjänst - fråga oss gärna så kommer vi och pratar mer om någon resurs. Ordet pedagog kommer av latinets paedago´gus som betyder "barnens ledare" (Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-23). Det har sedermera kommit att beteckna de som arbetar med lärande i skolan.  

Ni hittar alla inlägg kring Onsdagspedagogen här. Jag tar gärna emot tips från er om bra IT-verktyg, etc, som ni använder er av som lärare eller som lärande elever. Kul att skriva om saker som ni redan upplever vara bra verktyg som fungerar i klassrummet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar