Öppet hus på gymnasiebiblioteket ikväll!

Ikväll är det Öppet hus på Tingsholmsgymnasiet och självklart finns vi beredda att ta emot alla kunskapstörstande och nyfikna högstadieelever som också vill kika in på vårt bibliotek. Vi vill gärna prata med så många som möjligt och lockar därför självfallet med att alla besökare har en chans att vinna biobiljetter. Men ett skolbibliotek är mycket mer än spännande tävlingar (även om vi har många av dessa under ett normalt år)...

Det som Peter och Emma vill prata om är bland annat:

Forskning från Europa och USA visar att de skolor som satsar på skolbibliotek med skolbibliotekarie som resurs tillsammans med mycket goda öppettider och tillgång till både böcker och digital närvaro, också får en kraftigt ökad måluppfyllelse för eleverna. Eleverna har alltså större chans att lyckas bättre om de går på en skola som väljer att satsa på skolbiblioteket.

Elevers läsande av den stora variation på litteratur som vi har i vårt bibliotek gör att de får en bättre språkutveckling och att de därmed får större möjligheter i livet.

Skolbiblioteket är en del av den pedagogiska verksamheten på Tingsholmsgymnasiet. Vi stöder lärarna i IT-kunskaper och har öppna föreläsningar i olika ämnen både för lärare och elever. Alla dessa föreläsningarna gagnar till syvene och sist eleverna och eleverna kommer även ut från biblioteket med nya idéer och nytt stöd för sina IT- och informationssökningsfärdigheter!

I vårt bibliotek ser vi

  • kunskapssökande elever som får hjälp i att lära sig kvalitativ informationssökning. 
  • engagerade lärare som vill lära sig ännu mer för att i sin tur stödja sina elever.
  • elever som älskar att läsa och som hela tiden söker efter något nytt och spännande. 
Vi ser fram emot att välkomna er till biblioteket ikväll!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar