Använda Google Drive i undervisningen [Onsdagspedagogen] (+)

Ett inlägg för att skapa tankar och idéer för de som vill hitta nya sätt att Många lärare använder sig av Google Drive (tidigare kallat Google docs) för grupparbeten och andra gemensamma arbeten. Tanken är att man med enkelhet skall kunna arbeta ihop med ett och samma dokument och se att alla i gruppen har varit aktiva med skrivandet.

Exempel på hur lärare har använt Google Drive: Bertram Stenlund (klicka dig vidare längst ner i inlägget till nästa inlägg), Magnus Dahlström och Högskolan i Halmstad (videoförklaring).
Exempel på annan som använder Google Drive: Pernilla Weman (svenskalärare på Malmögymnasium).

Användande av tjänsten
Alla i klassen (inkl läraren) behöver ett googlekonto. Om man har en gmail-adress är detta redan fixat, men annars går det att koppla ett googlekonto till exempelvis din hotmail-adress eller ulricehamn.se-adress. (--> Hur skapar jag ett googlekonto?)
Någon i gruppen ansvarar för att skapa dokumentet på Google Drive. De redigerar sedan i inställningarna för dokumentet om vilka som har behörighet att redigera i dokumentet och inkluderar självfallet läraren dessutom.

Fördelarna med detta tillvägagångssätt är självfallet att alla kan redigera i samma dokument (och samtidigt, dessutom!) och att dokumentet är tillgängligt för alla i gruppen och för läraren närhelst de önskar. Om läraren vill bedöma hur långt eleverna har kommit så kan de genast se hur det har gått och stötta upp där det behövs faktiskt stöd. I ett grupparbete kan det ofta vara så att någon skriver mycket mer än de andra, och detta syns tydligare vid en kollaboration i Google Drive. Dessutom kan man enkelt spara ner dokumentet i pdf-format så att man, när det är klart, kan lägga in det i Fronter.

Tycker ni det verkar vettigt? Vill ni ha en öppen föreläsning i hur man använder Google Drive? Använder ni det redan idag och kan tänka er att tipsa era kollegor om det? Prata med oss i biblioteket!

Bakgrund: Vad är Onsdagspedagogen? Vi presenterar grunderna här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar