+ Engelska textböcker - helt fria! [Onsdagspedagogen]

På Internet finns hundratusentals böcker som är fritt tillgängliga, men det är ofta riktigt svårt att hitta bra material. Här kan Digital book index vara en karta i denna snåriga djungel. De länkar till 140.000 böcker som är fritt tillgängliga och sorterar dessa utifrån smarta kategorier.

Användande av tjänsten
Utifrån rubrikerna Subjects och Author, etc, kan du leta dig fram till titlar inom encyklopedier, historia, litteratur, matematik, juridik, barnböcker och många fler områden. Böckerna är alltifrån helt nya till äldre böcker från exempelvis 1900-talets början och man kan finna böcker inom tusentals olika ämnen och på de flesta språk (även svenska). Ett tips är att kolla in böcker kopplade till den svenska migrationen till USA på 1800-talet - viktig resurs inom ämnet historia och här finns även många skrifter på svenska.

Bakgrund: Vad är Onsdagspedagogen? Vi presenterar grunderna här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar