Ulricehamnstjej finalist i tävlingen "Bästa projektarbete i Sjuhärad"

Sofia Johansson är en av finalisterna i Högskolan i Borås tävling Bästa Projektarbete. Titeln på Sofias bidrag är ”Åtgärdsförslag för avfallshantering i Voi”, som beskriver hur Sofia på plats i Voi i Kenya studerat avfallshantering ur perspektivet hållbar utveckling. Sofia genomförde arbetet under sitt sista år på Naturvetenskapsprogrammet på Tingsholmsgymnasiet.


Högskolan i Borås tar varje år initiativet till tävlingen Bästa Projektarbete, dit projektarbeten från alla Sjuhärads gymnasieskolor nomineras. Prisutdelningen äger rum under högtidliga former måndagen den 10 december på Folkets Hus i Borås, samtidigt som högskolan genomför sin Nobeldag. Vinnaren belönas med 5000kr.
Sofia tog möjligheten att på plats i Voi i Kenya studera avfallshanteringen och har genom ett gediget arbete med fältstudier och intervjuer trängt in i hur människorna i Voi hanterar sitt avfall. Intervjuer har gjorts både med Voi:s invånare och politiker. Rapporten avslutas med tre konkreta förbättringsförslag för bättre avfallshantering i Voi; förbättra sophusen, introducera källsortering och ge information om att detta avfallsproblem är allas ansvar att åtgärda.
Tingsholmsgymnasiet har under de senaste åren jobbat fram ett vinnande koncept när det gäller projektarbetet. Sofias finalistplats i Högskolan i Borås tävling samt tidigare års uppmärksammade projektarbeten i Unga Forskares tävlingar är fina bevis på detta. En av de viktigaste faktorerna är samarbetet mellan elever, lärare och Tingsholms gymnasiebibliotek. Sofia har under sitt arbete haft läraren Karin Jungstedt som handledare. 

(Texten är hämtad från pressmeddelandet)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar