Vill du använda dig av Youtube i undervisningen? [Onsdagspedagogen]

Ni kanske funderar på att använda er av Youtube i undervisningen? Kanske i form av att ni gör egna filmer för eleverna att använda sig av (exempelvis i ett flipped classroom) eller att eleverna får lämna in videor som redovisning? Det finns goda möjligheter att använda annoteringar eller kommentarer direkt i videon och detta gör att kommentarerna på exempelvis elevernas filmer blir mer lättförståeliga då de kopplas direkt i materialet. Läraren Pernilla Weman från Malmö har gjort en bra beskrivning kring hur man använder sig av just annotationer - titta på den och diskutera gärna med kollegorna om arbetssättet skulle kunna vara något att använda här.

Nu tar Onsdagspedagogen jullov - vi ses igen den 9 januari!

Bakgrund: Vad är Onsdagspedagogen? Vi presenterar grunderna här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar