Pröva dina fördomar [Onsdagspedagogen]

De flesta av er som läser detta blogginlägg vet inte om att:

  • Barnadödligheten i låginkomstländer har sjunkit med en tredjedel på de senaste 10 åren (70% av svenskarna visste inte detta)
  • Barnafödandet vare sig ökar eller minskar för närvarande - mycket beroende på att Asiens och Europas barnafödande gått ner kraftigt. (70% av svenskarna visste inte detta)
  • Barnadödligheten i Kenya är under 10%. (90% av svenskarna tror att den ligger på mellan 20 och 40%)
  • Kvinnor i Bangladesh föder i genomsnitt mindre än 2,5 barn. (90% av svenskarna tror att siffran ligger på 3-6 barn)
  • Omkring 80% av tjugoåringarna i Tanzania kan läsa. (95% av svenskarna tror att siffran ligger på under 60%)
Ovanstående är hämtade ur Sidas attitydmätning 2012 (vilken bör gå att nå via Sidas hemsida inom några veckor). Allt detta visar på att vi svenskar har en gammal, förlegad, bild av hur verkligheten runt omkring oss ser ut. Så som vi, och här använder jag "vi" i generella termer, tror att den ser ut idag såg världen ut för 20 år sedan. Läs exempelvis i SVT:s artikel om detta från annandag jul.

Här har vi som skola en ypperlig uppgift att ge våra elever goda verktyg att själva kritiskt granska det som vi tror oss veta om omvärlden. Ett bra sätt är att använda sig av Gapminder - ett fritt tillgängligt dynamiskt verktyg som på ett interaktivt sätt visar hur nationernas förmögenhet och hälsotillstånd har ändrats under 200 år. 

Hur använder man tjänsten?
Det enklaste är att på fliken "Chart" klicka på Play-knappen. Då ser man hur allt förändrats genom drygt 200 år, grundat på befolkningsstorlek, inkomster per person och levnadsålder. 

Man kan även välja ut ett enskilt land i "Select"-listan till höger och där ser vi exempelvis att vi i Sverige år 1800 tjänade motsvarande 1100 USD per person och år (2005 års värde) och att vår levnadsålder i genomsnitt var 32 år. När du nu har valt ett eller flera länder så kan du enkelt klicka på "Play" igen och se hur utvecklingen gått i just dessa länder. 

Bakgrund: Vad är Onsdagspedagogen? Vi presenterar grunderna här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar