Spegel, spegel - mina tankar om att dela [Onsdagspedagogen]

Detta inlägg är mina tankar efter att ha läst Edward Jensingers inlägg från den gångna helgen kallat "Spegel, spegel". I den tar han upp tävlingen mellan skolor i IKT men att lösningen är att man bör dela med sig av sina framgångar för att alla skall ha nytta av det. Detta är något som jag verkligen kan hålla med om!

Genom att dela med sig av det som man själv känner att man lyckats med handlar inte om att man framhäver sig själv. Tvärtemot så kanske detta kan sporra andra att göra likadant. När jag ser alla positiva exempel på hur skol- och gymnasiebibliotek jobbar runtom i landet så blir jag bara sporrad att göra bättre. Jag använder också gärna de positiva exemplen i min egen verksamhet som passar ihop med min personlighet och denna skolas profil.

Vår blogg har inte alltid så många läsare. Ofta är det bara ett tiotal som läser den, och då troligen mest här på vår skola, ett tydligt undantag på detta var väl inlägget i början av januari med en källkritiksövning kring ett aktuellt kedjebrev som cirkulerat på Facebook. Närmare 5000 visningar av detta är något som fullständigt skakat om mig (på ett positivt sätt, förstås!) och det lär bli svårt att någon gång överträffa detta. Men det har varit viktiga inlägg oavsett, för så länge som vi skriver ökar den samlade kunskapen i samhället.

Vi har flera på vår skola som jobbar innovativt och inspirerande med sin undervisning och detta vill självfallet jag och vårt bibliotek vara med och stödja på det som vi kan. På en kompetensutvecklingsdag i november hade vi därför öppna föreläsningar där ett par av dessa exempel fick komma till tals. Det var en bra stund vi fick tillsammans där exempelvis Thomas Svarén pratade om hur han använde sig av iPad i sin undervisning och Christhina Kjöllerström visade hur programmet OneNote fungerade. Det är inga revolutionerande metoder, kanske, men att ha praktiska genomgångar ger inspiration till fler, och detta gagnar på sikt skolan och alla elever. Utöver detta pratade vi från biblioteket om våra lektioner i projektarbetet och vilka resurser vi tipsar om här på vår blogg. Dessutom hade IT-samordnaren en efterfrågad kortare fördjupning i vår lärplattform Fronter. Som mest var det väl ett tjugotal av den pedagogiska personalen som kom och lyssnade och diskuterade, och det måste sägas var en lagom skara för att få till ett bra samtal. Vi hoppas att

På sistone har även en av våra lärare börjat att jobba med s.k. Flipped classroom och om det slår väl ut kommer han att prata om det vid en kommande öppen föreläsning i biblioteket. Öppna föreläsningar har vi lite då och då i biblioteket, vilka riktar sig till både elever och personal, om allsköns olika ämnen, alltifrån en presentation av en pedagogisk metod eller en databas till att beskriva bibliotekets arbete på ett sätt som utmanar mottagaren.

På vårt bibliotek har vi dessutom valt att använda en Creative commons-licens på allt vårt material. Detta för att andra bibliotek och andra inspirerade skall kunna använda sig av materialet på ett mycket enkelt sätt. Detta tror jag är nödvändigt om vi skall skapa en gemensam lärande plattform i den svenska skolan.

Så jag ser fram emot nya positiva exempel från vår skola och från andra skolor, som kan inspirera mig och där jag i min tur inspirera andra. Tillsammans kan vi lyfta Sveriges skola så att vi blir världens bästa skola!

Veckans länktips

OER Sverige främjar öppna utbildning och öppna lärresurser. OER står ju just för "Open educational resources". De har den närmaste tiden ett par spännande föreläsningar som man gratis kan delta i via webben. Smidigt, om man råkar vara ledig vid just föreläsningstillfället, men inte har möjlighet att ta sig till exempelvis Stockholm...
5 februari kl 14-15: Öppen utbildning - globala utmaningar.
19 februari kl 14-15: OER - en fråga om kvalitet.

Bakgrund: Vad är Onsdagspedagogen? Vi presenterar grunderna här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar