Sökbart om miljöforskning [Onsdagspedagogen] (+)

Dagens tips gäller att tidskriften Miljöforskning nu finns tillgänglig i fulltext - här finns nu runt 3.000 artiklar om aktuell forskning kring miljö-och hållbarhetsfrågor och omfattar de senaste tio åren. Här finns både temaartiklar, intervjuer och sammanfattande forskningsresultat (med bra idéer om var man skall finna mer djuplodande information). Det är enkelt att söka i arkivet, men alla artiklarnas titlar är listade på första sidan om detta skulle vara tillräckligt för era behov.

Läs mer på Formas.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar